Menu

Praktische info

schooltijden 1 v2

Schooltijden

Rust en regelmaat. We vinden het op onze belangrijk dat kinderen rust ervaren in hun schooldag. Een vast ritme en een vaste structuur helpen om geconcentreerd en met aandacht te kunnen werken. Zonder onnodige onderbrekingen. Daarom hanteren wij het 5-gelijke-dagen model. Dit betekent dat alle schooldagen er hetzelfde uitzien.

Zo hoeft een kind nooit meer te vragen: 'Moet ik vandaag één keer, of twee keer naar school' of 'Heb ik vandaag een lange of een korte dag'. De kinderen en leerkrachten ervaren rust en ruimte in de dag en voor ouders is het plezierig dat de kinderen gewoon op school lunchen, samen met hun eigen leerkracht.

Maandag 8.30 - 14.00 uur
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur
Woensdag 8.30 - 14.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.00 uur
Vrijdag 8.30 - 14.00 uur

 

ziekmelden verlof v2

Ziekmelden en verlof aanvragen

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit betekent dat leerlingen niet zonder geldige reden van school mogen wegblijven. Wel kan een leerling in bijzondere situaties vrij krijgen. Dit verlof moet ten minste acht weken van te voren worden aangevraagd bij de schoolleider (calamiteiten uitgezonderd). Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zullen we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Bij ziekte van een leerling, dan kunnen ouders dit voor 8.15 uur melden in een persoonlijk berichtje aan de leerkracht in ouderapp Parro of via de functie ziekmelden in Parro.

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 10-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro.

Klik hier om in te loggen

Ouderbijdrage

Onderwijs in Nederland is gratis. Dat is een verworven recht waar we trots op mogen zijn. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Het recht op onderwijs is in de Universele verklaring van de rechten van de mens opgenomen. Op onze school willen we kinderen goed onderwijs bieden vanuit de visie van Maria Montessori. Toch vragen we op onze school een vrijwillige ouderbijdrage. Als onderwijs in Nederland gratis is, waarom dan toch deze bijdrage?

In een montessorischool leggen we de focus op de brede ontwikkeling van kinderen. We vinden het van groot belang om concepteigen activiteiten te ontwikkelen  in het kader van kosmisch onderwijs, cultuuronderwijs en muziek. Te denken valt aan activiteiten passend bij de kosmische onderwerpen die een meerwaarde geven aan het onderwijs dat we uw kind bieden. Zo sluiten we bijvoorbeeld het onderwerp ‘Ridders en Kastelen’ af met een bezoek aan een kasteel en het onderwerp ‘Sterren en Planeten’ met een mobiel planetarium op school. Daarnaast hebben we op onze school muziek in de klas (MIK). Kinderen krijgen muziekles van een professionele muziekdocent en leren een instrument bespelen tijdens de muzieklessen. Om al deze activiteiten mogelijk te maken hebben we uw vrijwillige ouderbijdrage nodig.

Tenslotte wordt met de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage elk jaar een groot aantal activiteiten georganiseerd, waaronder het kamp in de bovenbouw, het uitje met de bus en de koningsspelen. En verzorgt de ouderraad onder andere het sinterklaasfeest, de paaslunch, de kerstviering en het afscheid van groep 8.

De Stichting beheer Oudergelden Passe-Partout beheert deze vrijwillige ouderbijdrage voor onze school. De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 is:

 • Voor een kind in de onder- en middenbouw € 110,-
 • Voor een kind in de bovenbouw: € 165,-

Schoolvakanties 2023-2024

Officiële vakanties, alle kinderen vrij

 • Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
 • Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
 • Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
 • Goede Vrijdag 29 maart
 • Paasmaandag 1 april
 • Meivakantie 27 april tot en met 12 mei
 • Hemelvaart: donderdag en vrijdag 9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
 • Pinksterweekend 19 en 20 mei
 • Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Vrije dagen voor alle kinderen

 • 22 december 2023
 • 26 en 27 februari 2024
 • 25 en 26 april 2024
 • 12 juli 2024

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden

Downloads

Je kunt hier alle relevante schooldocumenten downloaden.