Welkom bij Montessori Kindcentrum Passe-Partout

Leer mij het zelf te doen

'Leer mij het zelf te doen' is het motto van ons Kindcentrum. Het is wat ons betreft de kern van het montessorionderwijs. Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. 'Leer mij het zelf te doen' is samen met onze christelijke identiteit het fundament van ons onderwijs.

 

 

Twee vestigingen

Ons Montessori Kindcentrum heeft twee vestigingen in Apeldoorn. Eén in de wijk Welgelegen in het Centrum van Apeldoorn en één in de wijk Kerschoten ten noorden van Apeldoorn. Beide vestigingen zijn goed bereikbaar vanuit de verschillende wijken in Apeldoorn.

Wij hechten op het Passe-Partout veel waarde aan ouderparticipatie en betrokkenheid bij alles wat er binnen onze school gebeurt. Ook stellen we uw mening op prijs, dus schroom niet één van de leerkrachten of het managementteam aan te spreken.

Waar staan we voor?

Zelf

Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

 

Aandacht

Aandacht voor jezelf, elkaar, je omgeving, de natuur en onze samenleving vinden wij belangrijk.

Betrokken

Uitdagen, stimuleren en motiveren: dat is wat onze leerkrachten elke dag doen in hun groep.

Trots

Als je zelf iets leert of ontdekt, dan maakt je dat trots. Dat gunnen we al onze kinderen.

 

 

Wereldwijs

We maken gebruik van allerlei materialen en laten kinderen indrukken en ervaringen opdoen die helpen om de wereld te begrijpen.

Mediawijs

Wij willen vanuit onze visie op kinderen en onderwijs graag dat kinderen in staat zijn om oude media en nieuwe media te gebruiken en te duiden.

 

Mam's Montessori Kinderopvang

Passe-Partout en MAM's werken nauw samen als Montessori Kindcentrum Apeldoorn, aan onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar. MAM's Montessori biedt dagelijks, 52 weken per jaar een uitdagende omgeving waar de kinderen met liefde, aandacht en vakkennis worden begeleid.

In het huiselijke kinderdagverblijf richten we ons op kinderen van 3 maanden tot 2,5 jaar. Daarna gaan de kinderen door naar het Montessori Mini College van de MAM's waarin we toewerken naar de integratie met het onderwijs in de onderbouw. Daarnaast biedt MAM's Montessori voorschoolse en naschoolse opvang.

Over MAM's

Bekijk onze lipdub

Alle kinderen hebben meegedaan aan de lipdub op onze montessorischool. De lipdub is gemaakt ter gelegenheid van 25 jarig jubileum van montessori in Apeldoorn.