Menu

Onderwijs

DSCF9737 highres

Motto en visie

'Leer mij het zelf te doen'

Dat is het motto van onze school. Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs. Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, zelfbewuste en gelukkige jonge mensen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is samen met de christelijke identiteit het fundament van ons onderwijs. Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

Lees meer over onze visie

maria montessori 1

Maria Montessori

Het montessorionderwijs werd 100 jaar geleden ontwikkeld door Maria Montessori. De eerste vrouwelijke arts van Italië. Zij ontdekte dat kinderen een innerlijke drive hebben om te leren en zette zich haar leven lang in voor onderwijs dat kinderen de ruimte geeft om zichzelf te ontplooien. Haar bekende uitspraak 'Help mij het zelf te doen' geeft duidelijk aan dat ze het kind serieus neemt en respect heeft voor wat het zelf kan ontdekken en doen. Deze uitspraak, ons motto, vormt ook de kern van ons montessorionderwijs.

Kom sfeerproeven

Een school voor je kind kies je niet zomaar. Natuurlijk wil je graag komen kijken, rondlopen en sfeerproeven. Dat kan. Twee keer per jaar doen wij mee aan de open dag van -bijna- alle basisscholen Apeldoorn. Maar ook op andere momenten ben je natuurlijk van harte welkom bij ons langs te komen. Neem gewoon even contact op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Vul het contactformulier in, en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Contactformulier

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op IKC Spreng, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. 

www.swvapeldoornpo.nl

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Profiel