Menu

Samenwerking

DSCF0044 highres

Samenwerking

Onze school werkt samen met verschillende partijen uit Apeldoorn om een rijk onderwijsaanbod voor kinderen te kunnen realiseren. Brede talentontwikkeling is waar wij voor gaan. Kunst en muziek, maar ook bijvoorbeeld de bibliotheek op school. Vanuit de Kosmische Onderwerpen beleven de kinderen verschillende activiteiten die binnen en buitenschools leren met elkaar verbinden.

Daarnaast vinden we het van groot belang om samen te werken met opleidingsinstituten. Studenten van verschillende opleidingen en studierichtingen vinden op onze school een opleidingsplek. We zien studenten als onderdeel van ons team. Om het 'samen opleiden' vorm te geven hebben we nauw contact met verschillende Hogescholen zoals de Marnix Academie, Hogeschool KPZ en Saxion.

Lerende school

Met onderwijsassistenten, leerkrachten en studenten zijn wij een ‘opleidingsschool'. Studenten uit MBO en HBO leren en werken op ons Montessori Kindcentrum. Wij werken nauw samen met Aventus in Apeldoorn (onderwijsassistent) en met lerarenopleidingen van Saxion in Deventer, de Marnix Academie in Utrecht en Hogeschool KPZ in Zwolle.

DSCF9777 highres

Gigant Cultuureducatie

Gigant Cultuurwijzer wil leerlingen uit het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs kennis laten maken met alle kunstvakken: theater, dans, muziek, schrijven, beeldende kunst, mode en nieuwe media. Structureel, op projectbasis of geheel op maat. Onder schooltijd en na schooltijd. Daarnaast biedt Gigant een uitgebreid nascholingsprogramma voor leerkrachten. 

Meer over Gigant Cultuurwijzer

spreekzin passe partout

Logopedie op school

Taal is nodig om je goed te kunnen uiten en om anderen te kunnen begrijpen. Een goede spraak- en taalontwikkeling is essentieel voor het optimaal kunnen profiteren van onderwijs. Daarbij is het leren van taal ook belangrijk voor een goede sociaalemotionele ontwikkeling. Bij vragen met betrekking tot de spraak- en taalontwikkeling van je kind, kun je bij Logopediepraktijk SpreekZin terecht. Ook bij problemen op het gebied van stotteren, mondgedrag, ademhaling, stem, slikken en gehoor kunnen wij je helpen.

Logopedist Lein-Jan Veerman heeft een behandelruimte op onze school in Kerschoten.

www.spreekzin.nl

coda

Coda Apeldoorn

Met ‘De bibliotheek op school’ levert de bibliotheek in Apeldoorn een bijdrage aan de leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren. Ook op onze school is een prachtige bibliotheek ingericht met een up-to-date aanbod aan kinderboeken.

Naar de bibliotheek