Menu

Montessorionderwijs

DSCF9873 highres

Montessorionderwijs

Uitdagen, stimuleren en motiveren: dat is wat onze leerkrachten elke dag doen in hun groep. Zij zijn betrokken bij de individuele, brede ontwikkeling van ieder kind en zijn daarbij zijn of haar coach. Eenzelfde werkwijze vind je bij MAM’s Montessori Kinderopvang en de MAM’s Montessori BSO in onze school: we werken vanuit dezelfde betrokkenheid bij kinderen en vanuit dezelfde visie.

origin of montessori

Maria Montessori

Het montessorionderwijs werd 100 jaar geleden ontwikkeld door Maria Montessori. De eerste vrouwelijke arts van Italië. Zij ontdekte dat kinderen een innerlijke drive hebben om te leren en zette zich haar leven lang in voor onderwijs dat kinderen de ruimte geeft om zichzelf te ontplooien. Haar bekende uitspraak 'Help mij het zelf te doen' geeft duidelijk aan dat ze het kind serieus neemt en respect heeft voor wat het zelf kan ontdekken en doen. Deze uitspraak, ons motto, vormt ook de kern van ons montessorionderwijs.

DSCF9790 highres

Montessorimaterialen

In de leerruimtes vinden de kinderen materialen die hun belangstelling opwekken en waarmee ze zelf aan het werk kunnen. We maken gebruik van het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal, dat kinderen uitdaagt en prikkelt om tot leren te komen. Veel materialen zijn zelf-controlerend en spreken meerdere zintuigen aan. We maken ook gebruik van aanvullend materiaal en digitale leermiddelen. Alle materialen en methoden zijn zorgvuldig gekozen, omdat ze als doel hebben de kinderen zich persoonlijk zo breed en goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Vrijheid in keuze en werken

Mensen ontwikkelen zich het best als ze zelf richting kunnen geven aan hun eigen ontwikkeling en daarin eigen keuzes kunnen maken. Kinderen hebben ook de mogelijkheid om hun eigen ontwikkeling aan te sturen en om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Een kind krijgt bij ons veel vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en in te delen. De leerkracht let erop dat die keuze past binnen de mogelijkheden van het kind en zorgt er voor dat het kind niet te eenzijdig kiest.

Vrijheden van kinderen zijn:

 • Vrijheid met wat het werkt
 • Vrijheid met wie het werkt
 • Vrijheid waar het werkt
 • Vrijheid hoe lang het met iets werkt
 • Vrijheid hoe vaak het met iets werkt
 • Vrijheid op welke wijze het met iets werkt
 • Vrijheid aan welke leerdoelen het werkt
DSC01540

Voorbereide omgeving

In het Montessorionderwijs is de inrichting van de klas van groot belang. Het wordt ‘de voorbereide omgeving’ genoemd. De omgeving waarin kinderen dagelijks verkeren, is in de visie van Montessori bepalend voor hun ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich in een voortdurende wisselwerking met hun omgeving. Maria Montessori creëerde een ‘voorbereide omgeving’ om het kind te helpen bij zijn zelfontwikkeling en persoonlijkheidsvorming.

Zij zag de rol van de leerkracht als leidinggeven bij activiteiten in plaats van als klassikaal lesgeven. Een belangrijke functie die zij de school toekent, is dat deze kinderen activeert, ofwel hun innerlijke werkzaamheid stimuleert. De lokalen zijn daarom zo ingericht dat kinderen geprikkeld worden om te kiezen en aan het werk te gaan. Een onderdeel van deze voorbereide omgeving is het klassendier waar de kinderen gezamenlijk zorg voor dragen. Op die manier ontwikkelen de kinderen liefde en respect voor dieren en helpen we ze bij het leren verzorgen hiervan. Lees meer over onze visie op dieren in de klas. In geval van allergie kijken we per casus naar een passende oplossing.

DSCF9720 highres

Een eigen visie op straffen en belonen

De klassieke opvatting is dat de opvoeding niet zonder straf of beloning kan. Deze aanname wordt ook in onze tijd nog algemeen aanvaard. Sla er de vakbladen, ouderbladen en opvoedingsboeken maar op na, bekijk de tips in de diverse opvoedprogramma’s en luister naar de meningen op straat. Maria Montessori geloofde eerst ook dat straffen en belonen noodzakelijk was. Haar observaties in de ‘Casa dei bambini’ leverden echter een nieuwe visie: juist het geven van vrijheid tot handelen leidt tot discipline. Een kind laat in die vrijheid zien waar zijn behoeften en neigingen liggen. De opvoeder moet dit gedrag kunnen lezen: het gedrag waarnemen, erover nadenken na en het proberen te begrijpen. Hij stemt het eigen gedrag hier zodanig op af dat het kind zich niet beoordeeld of veroordeeld voelt, maar uitgedaagd wordt zich onafhankelijk te blijven voelen én om – in een leersituatie - nieuw zelfgekozen werk aan te gaan. Het gaat om actieve zelfdiscipline, die van binnenuit gedragen wordt doordat kinderen van nature goed willen werken, goed willen luisteren en goed willen handelen. Intrinsieke motivatie is de hedendaagse term hiervoor.

DSCF0021 highres

Gemixte klassen

In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Dit houdt in dat de school verdeeld is in bouwen:

 • de onderbouw (3 tot 6-jarigen)
 • de middenbouw (6 tot 9-jarigen)
 • de bovenbouw (9 tot 12-jarigen)

Zo leren de kinderen op verschillende manieren samen te werken en elkaar te helpen. De jongsten leren van de oudsten en de oudsten leren rekening te houden met de jongeren. In elke bouw is een kind een keer de jongste en de oudste en ervaart dus beide rollen.

Onderwijs van nu!

Je staat er tijdens het schoolkeuzeproces voor je kind niet zo bij stil. Maar onderwijs is veranderd. Geen krijtborden meer en saaie zwart-wit boekjes en klassikaal lesgeven zijn allang niet meer de standaard. De ICT-revolutie heeft ook het onderwijs ongekende mogelijkheden geboden en daar maken we gebruik van. Digitale onderwijsmethoden bieden de kinderen veel variatie in leren aan. We geven hier zeven redenen om te kiezen voor Montessori Onderwijs.

Kies voor eigentijds onderwijs

Omdat je kind:

 • 1. Zelf actief kan zijn in een voorbereide en veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
 • 2. De kans krijgt de eigen talenten en interesses te ontwikkelen
 • 3. Plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen
 • 4. Leert keuzes te maken en te plannen
 • 5. Steeds leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten
 • 6. Begeleiding krijgt die afgestemd is op wat je kind kan en wil
 • 7. Zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen
DSCF9737 highres

Kosmisch onderwijs

Kosmisch onderwijs neemt op onze montessorischool een belangrijke plaats in. Het Griekse woord ‘kosmos’ betekent orde en harmonie in de wereld en op een globaler niveau, het universum. Bij kosmisch onderwijs maken we de kosmische ordeningen zichtbaar en plaatsen die in een steeds groter wordende omgeving. Kosmische opvoeding ontwikkelt bij de kinderen een gevoel voor de samenhang tussen alle elementen van de wereld om hen heen. Ervaringen op het gebied van tijd, plaats en natuur brengen het kind op een steeds hoger niveau en zo ontstaat er steeds meer begrip voor het belang van de bijdrage van de mensen aan de ontwikkeling van de aarde.

Het doel van kosmische opvoeding: De bewustwording van de unieke plaats van ieder mens in het universum. Met behulp van de materialen doen kinderen allerlei ervaringen op die nodig zijn om de kosmos te begrijpen en een idee te krijgen wat hun eigen plaats is in het grote geheel.

DSCF9785 highres

Hoogbegaafdheidsonderwijs

In ons Montessori Kindcentrum vinden we het van belang dat we ons aanbod en de voorbereide omgeving goed afstemmen op de leer- en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. We maken in ons onderwijs vanzelfsprekend gebruik van compacten en verrijken in de groep, door met kinderen het gesprek te voeren over hun eigen leerdoelen. Voor de doelgroep hoogbegaafde kinderen binnen onze montessorischolen hebben we een extra HB groep georganiseerd. Dit betekent dat zij twee dagen per week uit hun eigen groep gaan naar deze HB groep. In deze HB klas wordt specifiek HB onderwijs aangeboden, gericht op deze doelgroep. In het Lab wordt gefocust op de zijnskenmerken van de HB kinderen vanuit de invalshoeken, leren leren, leren leven, leren denken. Ook zorgen we op die manier voor een peergroup voor deze kinderen. De kinderen in het Lab worden begeleid door een leerkracht met HB expertise en daarnaast worden we begeleid door Praktijk voor Begaafdheid Hetty Velthuis.