Menu
Ons team

Het team van Kerschoten

Op onze school werkt een bevlogen en enthousiast team van jongere en oudere leerkrachten en onderwijsondersteuners die samen gaan voor goed montessorionderwijs. Alle teamleden hebben als extra aanvulling op hun studie de montessoriopleiding gedaan, of zijn hiermee bezig. Zodoende kunnen we vorm en inhoud geven aan eigentijds onderwijs. Daarnaast hebben verschillende leerkrachten zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld: Expert Hoogbegaafdheid, Expert Kosmisch, Beweegcoaches, Expert Gedrag, Beeldcoaches. Al deze expertises hebben een plek in de school. We werken nauw samen met MAM's Montessori Kinderopvang en hebben verschillende medewerkers in gezamenlijke dienst, om zo een doorgaande lijn te creëren.