De school

Montessorischool Passe-Partout is de enige basisschool in Apeldoorn die werkt vanuit de visie van Maria Montessori. De school in het Centrum van Apeldoorn is nu ruim 10 jaar in het gebouw aan de Lange Grafte gevestigd. Vanuit verschillende wijken in Apeldoorn is de school goed bereikbaar voor ouders die deze vorm van onderwijs voor hun kind wensen.

Maria Montessori was een Italiaanse arts die zich haar leven lang heeft ingezet voor wat zij noemde ‘de rechten van het kind’. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs en opvoeding die gericht is op een volledige en vrije ontplooiing. Daarbij is het van belang elkaar de ruimte te geven en in waarde te laten, zodat elk kind de kans heeft een gelukkig mens te worden die kan zijn wie hij werkelijk is. Haar bekende uitspraak ‘Leer mij het zelf te doen’ geeft heel duidelijk aan dat ze het kind serieus neemt en respect heeft voor wat het zelf kan ontdekken en doen.

 

Team

Op onze school werkt een bevlogen en enthousiast team van jongere en oudere leerkrachten en onderwjisassistenten die samen gaan voor goed montessorionderwijs. Alle teamleden hebben als extra aanvulling op hun studie de montessoriopleiding gedaan, of zijn hiermee bezig. Zodoende kunnen we vorm en inhoud geven aan eigentijds onderwijs. Daarnaast hebben verschillende leerkrachten zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld: Expert Hoogbegaafdgeid, Expert Kosmisch, Beweegcoaches, Expert Gedrag, Beeldcoaches. Al deze expertises hebben een plek in de school. We werken nauw samen met MAM's Montessori Kinderopvang en hebben verschillende medewerkers in gezamenlijke dienst, om zo een doorgaande lijn te creëren.

Ons team