Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor onze school? Leuk! Dank u wel voor het vertrouwen  in ons, onze school en ons onderwijs.  Houdt u er rekening mee dat veel ouders een bewuste keuze maken voor montessorionderwijs op een van de beide locaties.

Basisscholen in de gemeente Apeldoorn gaan over op een gezamenlijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen. De schoolbesturen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en Veluwse Onderwijsgroep hebben dit besloten na positief advies van hun medezeggenschapsraden. Hiermee komt op de basisscholen van deze drie besturen een einde aan de verschillende manieren van aanmelden en toewijzen van plaatsen. Voor alle kinderen die na 1 mei 2019 geboren zijn en in de loop van schooljaar 2022-2023 voor het eerst naar school gaan, gaat dit toelatingsbeleid gelden.

Wilt u naar aanleiding van dit nieuwe toelatingsbeleid met ons in gesprek over de mogelijkheden om bewust te kiezen voor montessorionderwijs, neem dan contact op met één van de locatieleiders om te bespreken wat de beste route is.

Voor beide locaties geldt dat zij-instroom in een van de hogere groepen altijd in overleg plaats vindt, afhankelijk van de grootte van de betreffende groep en de onderwijsbehoefte van uw kind.

 

Nog niet met ons kennisgemaakt? 

Aanmelden op onze school kan niet digitaal. Graag ontmoeten wij u namelijk eerst om antwoord te kunnen geven op eventuele vragen maar ook om onze school, de onderwijsvisie en een aantal praktische zaken met u te bespreken.

Afspraak voor aanmelden maken

Heeft u al wel met ons kennis gemaakt, dan kunt u nu contact met ons opnemen om een inschrijfformulier aan te vragenBinnen enkele weken na het inleveren van het inschrijfformulier ontvangt u van de administratie een bevestiging van inschrijving per mail.