Open dag op 10 oktober. Kom kijken!

Het kiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing voor u als ouder en uw kind. Benieuwd naar het onderwijs, de visie, sfeer en leerkrachten van onze school? Kom dan naar onze open dag, woensdag 10 oktober op de locatie Kerschoten.

Tussen 9.00 en 12.00 uur staan daar onze deuren open. Tijdens deze open dag kunt u de sfeer proeven, kennis maken met montessorionderwijs en in gesprek gaan met directie, leerkrachten, kinderen en ouders over het onderwijs, de cultuur en de dagelijkse gang van zaken. Ook voor uw peuter is deze open dag een leuk moment om alvast een kijkje te nemen op school en  bijvoorbeeld mee te doen in het MAM's Montessori Minicollege.

 

Kinderdagverblijf en BSO 
Op onze school kunt u op de open dag ook een kijkje nemen bij de peutergroep, het MAM's Montessori Mini College en de buitenschoolse opvang en kennismaken met de pedagogische medewerkers.

Zoek een PCBO school
Bijna alle PCBO scholen in Apeldoorn doen mee met de open dag. Voor de Montessorischolen geldt dat alleen de locatie Kerschoten geopend is op 10 oktober.