Samenwerking

Onze school werkt samen met verschillende partijen uit Apeldoorn om een ​​ras en rijk onderwijsaanbod voor kinderen te kunnen realiseren. Brede talentontwikkeling, dat is waar wij voor gaan. Kunst en muziek, maar ook bijvoorbeeld de bibliotheek op school. Vanuit de Kosmische Onderwerpen beleven de kinderen verschillende activiteiten die binnen en buitenschools leren met elkaar verbinden.

Daarnaast vinden we het van groot belang om samen te werken met opleidingsinstituten. Studenten van verschillende opleidingen en studierichtingen vinden op onze school een stageplek. We zien stagiaires als onderdeel van ons team. Om het 'samen opleiden' vorm te geven hebben we nauw contact met verschillende Hogescholen zoals de Marnix Academie, Windesheim, Hogeschool KPZ en Saxion.

Markant Cultuureducatie

Markant wil leerlingen uit het primair- , voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs kennis laten maken met alle kunstvakken: theater, dans, muziek, schrijven, beeldende kunst, mode en nieuwe media. Structureel, op projectbasis of geheel op maat. Onder schooltijd en na schooltijd. Daarnaast biedt Markant een uitgebreid nascholingsprogramma voor leerkrachten.

Meer over Markant Apeldoorn

Logopedie op school

Taal is nodig om je goed te kunnen uiten en om anderen te kunnen begrijpen. Een goede spraak- taalontwikkeling is essentieel voor het optimaal kunnen profiteren van onderwijs. Daarbij is het leren van taal ook belangrijk voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij vragen met betrekking tot de spraak- en taalontwikkeling van uw kind, kunt u bij Logopediepraktijk SpreekZin terecht. Ook bij problemen op het gebied van stotteren, mondgedrag, ademhaling, stem, slikken en gehoor kunnen wij u helpen.

Logopedist Lein-Jan Veerman heeft een behandelruimte op onze school in Kerschoten.

http://www.spreekzin.nl/

Pianoschool

Muziek heeft verschillende eigenschappen zoals tempo, dynamiek, ritme, klankkleur. Muziek is en blijft één van de mooiste belevenissen in ons leven. Het raakt ons hart ons gevoel ons persoon. Dit maakt iedereen blij! Pianoschool Apeldoorn is een snelgroeiende onderwijsinstelling waar met veel plezier en passie pianolessen worden gegeven. Pianoschool Apeldoorn heeft als doel om zo veel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in aanraking te brengen met muziek en kennis te laten maken met de piano en heeft een leslocatie in onze school in het Centrum.

Gratis proefles

Coda Apeldoorn

Het bibliotheekwerk ten aanzien van scholen verandert ingrijpend. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de bibliotheek levert aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert daarvoor een educatieve aanpak: de Bibliotheek op school. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren. Ook op onze school is een prachtige bibliotheek ingericht met een up-to-date aanbod aan kinderboeken.

Naar de bibliotheek