Motto en visie

'Leer mij het zelf te doen' is het motto van onze school. Het is wat ons betreft de kern van het Montessorionderwijs. Wij willen kinderen, samen met hun ouders, helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen. ‘Leer mij het zelf te doen’ is samen met onze christelijke identiteit het fundament van ons onderwijs. Zelfstandig leren denken en handelen, betekent op onze school: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

 

Verschillende leeftijden bij elkaar

We komen tegemoet aan de spontane belangstelling van kinderen en sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling. In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Van vier tot zes jaar in de onderbouw, van zes tot negen in de middenbouw en van negen tot twaalf in de bovenbouw. Zo leren kinderen op verschillende manieren samenwerken. In elke bouw is een kind de jongste en de oudste en ervaart dus beide rollen.

Montessori onderwijs

Regisseur van eigen leerproces

Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich van nature graag ontwikkelt. Die ontwikkeling ondersteunen en stimuleren onze leerkrachten door ieder kind optimaal te motiveren en uit te dagen en zorgen zij voor de ideale ‘voorbereide omgeving’. In de klas vinden kinderen uitdagende materialen en activiteiten waarmee zij zelf aan het werk kunnen. Natuurlijk houden we in de gaten of een kind zich niet te eenzijdig ontwikkelt en of hij of zij alle leerdoelen haalt. Al leert onze ervaring dat kinderen prima in staat zijn om zelf regisseur te zijn van hun eigen leerproces.