MAM's

Passe-Partout en MAM's werken nauw samen als Montessori Kindcentrum Apeldoorn, aan onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 3 maanden tot 13 jaar. MAM's Montessori biedt dagelijks, 52 weken per jaar een uitdagende omgeving waar de kinderen met liefde, aandacht en vakkennis worden begeleid. We werken in onderwijs en opvang dus op dezelfde manier, vanuit hetzelfde gedachtegoed.

In het huiselijke kinderdagverblijf richten we ons op kinderen van 3 maanden tot 2,5 jaar. Daarna gaan de kinderen door naar het Montessori Mini College van de MAM's waarin we toewerken naar de integratie met het onderwijs in de onderbouw. Daarnaast biedt MAM's Montessori voorschoolse en naschoolse opvang.

MAM's Montessori Kinderopvang Centrum
Lange Grafte 37
7321 ZC Apeldoorn
055 - 360 62 34

MAM's Montessori Kinderopvang Kerschoten
Boerhaavestraat 111
7316 LE Apeldoorn

montessori@mamskinderopvang.nl

Montessori Kinderdagverblijf

In het gebouw van Passe-Partout locatie Centrum vind je het MAM’s Montessori Kinderdagverblijf. Hier bieden we dagelijks, 52 weken per jaar, een passende en uitdagende omgeving waar de kinderen met liefde, aandacht en vakkennis worden begeleid. In het huiselijke Montessori kinderdagverblijf richten we ons op kinderen van 3 maanden tot 3 jaar. Het is onze overtuiging dat het belangrijk is dat kinderen worden opgevangen in een liefdevolle, doordachte voorbereide Montessori omgeving waar ze de ruimte en tijd krijgen om te ervaren, te ontdekken en te experimenteren. Waar kinderen uitgenodigd worden om zelfstandig (mee) te werken en MAM’s specialisten zijn die kinderen positief benaderen.

Aanmelden bij MAM's Montessori

MAM's Montessori Minicollege

Zowel op de locatie Centrum als de locatie Kerschoten kunnen kinderen vanaf hun derde jaar in het minicollege kennis maken met de kinderen uit de onderbouw van Montessorischool Passe-Partout. Kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar integreren in de onderbouwgroepen van het Passe-Partout. Uw kind kan dan direct gaan wennen in de groep en bij de juf waar hij/zij ook geplaatst zal worden als hij/zij 4 jaar zou zijn. Op deze wijze willen MAM’s en Passe-Partout inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind.

Krijg een impressie van MAM's Montessori...

MAM’s buitenschoolse opvang (BSO)

De Montessori BSO is er voor kinderen van 3 tot ongeveer 13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk tegemoet komt aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden.  Ons uitgangspunt is dat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Zij geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd.

Ons ‘huis met de kamers’ is zo ingericht, dat we tegemoet komen aan de diverse talenten van kinderen o.a.: ontdekken, knutselen, vrij spel, natuur ervaren, spelen of heerlijk sporten en bewegen.

De BSO biedt plaats aan maximaal 30 kinderen per dag in de leeftijd van 3 tot 13 jaar. Buiten de verschillende ontdekhoeken, ‘chillroom’, kookcafé, knutsel- en tekentafels biedt MAM’s Montessori Kinderopvang ook de mogelijkheid om met de MAM’s bus naar MAM’s Sport&Avontuur te gaan.

Download de brochure van MAM's Montessori