De Rank

De Protestants Christelijke basisschool 'De Rank' bestaat al sinds 1967. Tijdens de opbouw en stabilisering van de wijk Kerschoten was de school het middelpunt in de wijk. Veel oud-leerlingen hebben enorm goede herinneringen aan 'De Rank' en aan de wijk. Er zijn veel oud-leerlingen die als volwassenen terugkeren naar Kerschoten en in de rol van ouder betrokken zijn bij de school. De school transformeert naar montessorionderwijs en heeft alleen nog een enkele groep 8 in het 'oude' onderwijsconcept.

 

Verkleuren

In het schooljaar 2015-2016 is de keuze gemaakt om PCBO 'De Rank' te laten verkleuren naar het montessoriconcept. Dat zal de komende jaren gefaseerd gebeuren. De onderbouw en middenbouw en deels de bovenbouw werken volgens de principes van Maria Montessori. Het volgend schooljaar zal de laatste groep volgens het ´oude´ concept uitstromen en zijn we volledig over op de Montessoriwerkwijze.

De naam van PCBO 'De Rank' is veranderd in PC Montessorischool Passe-Partout Kerschoten. De huidige groepn 8 blijft onderwijs krijgen volgens de principes van zowel programmagericht- als ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat betekent dat er onderwijsinhoudelijk voor hen weinig tot niets veranderd.