De Rank Kerschoten

De Protestants Christelijke basisschool 'De Rank' bestaat al sinds 1967. Tijdens de opbouw en stabilisering van de wijk Kerschoten was de school het middelpunt in de wijk. Veel oud-leerlingen hebben enorm goede herinneringen aan 'De Rank' en aan de wijk. Er zijn veel oud-leerlingen die als volwassenen terugkeren naar Kerschoten en in de rol van ouder betrokken zijn bij de school. De school transformeert naar montessorionderwijs en heeft alleen nog een enkele groep 8 in het 'oude' onderwijsconcept.

 

Verkleuren

In het schooljaar 2015-2016 is de keuze gemaakt om PCBO 'De Rank' te laten verkleuren naar het montessoriconcept. Dat zal de komende jaren gefaseerd gebeuren. De onderbouw werkt volgens de principes van Maria Montessori. Het volgend schooljaar zal de middenbouw op die wijze gaan werken. Daarvoor worden dit schooljaar al voorbereidingen getroffen.

De naam van PCBO 'De Rank' is veranderd in PC Montessorischool Passe-Partout De Rank Kerschoten. De huidige groepen 6, 7 en 8 blijven onderwijs krijgen volgens de principes van zowel programmagericht- als ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat betekent dat er onderwijsinhoudelijk voor hen weinig tot niets veranderd. 

Groep 3-4-5 en groep 6-7-8

Groep 3-4-5

Groep 3-4-5 werkt dit schooljaar nog in een tussenvorm van programmagericht onderwijs en montessorionderwijs. Dat is een groeimodel richting het volgende schooljaar.

 

Groep 6-7-8

Groep 6-7-8 werkt nog op de bekende manier van 'De Rank'. De schoolgids verwoord vooral voor deze groepen de inhoud van het onderwijs. (Zie onder Praktisch/downloads).