De school

Passe-Partout Kerschoten bevindt zich op dit moment in een overgangssituatie en bestaat, onderwijsinhoudelijk gezien, uit verschillende delen. De onderbouwgroepen en de middenbouwgroepen werken volledig volgens de montessorivisie. De bovenbouwgroep 6 werkt deels nog met reguliere methodes en deels vanuit de montessorivisie. De groepen zullen de komende jaren worden samengesteld volgens het uitgangspunt van de gemixte groep met jongsten, middelsten en oudsten en zullen steeds verder verkleuren tot montessorionderwijs. Vanaf volgend schooljaar zal de bovenbouw ook volledig volgens de montessorivisie werken. We hebben dan alleen nog een aparte groep 8 in de school.

 

Team

Op onze locatie Kerschoten werken we met een bevlogen team van zowel leerkrachten die al langer ervaring hebben met montessorionderwijs en leerkrachten die net zijn gestart met de montessoriopleiding. Daarnaast is een deel van het team van De Rank in de bovenbouw werkzaam met de groepen 7 en 8 die werken volgens ontwikkelingsgericht en programmagericht onderwijs.

 

Ons team

PCBO De Rank

De groepen 7 en 8 werken nog volgens de uitgangspunten van ontwikkelingsgericht onderwijs en programmagericht onderwijs zoals dat op De Rank gehanteerd werd. Dat zullen deze groepen blijven doen zoals ze gewend zijn, totdat zij in groep 8 de school verlaten. De locatieleider Jan Huizinga begeleidt dit proces zorgvuldig.

 

Meer over De Rank