Gebouw

De locatie Kerschoten is gevestigd aan de Boerhaavestraat in een ruim gebouw met verschillende mogelijkheden in en om de school. De kinderen werken in grote groepsruimtes die geschikt zijn gemaakt om te werken vanuit de montessorivisie. De centrale hal die grenst aan het Montessori Mini-College (onze peutergroep) is huiselijk ingericht voor MAM’s Montessori BSO en wordt ook gebruikt voor presentaties op het podium. Daarnaast is er een bibliotheek, een atelier en een eigen schooltuin, waar kinderen aan het werk mogen en hun eigen planten en bloemen en groente en fruit kunnen verbouwen en verzorgen.

Het gebouw zal in het schooljaar 2021-2022 flink gerenoveerd worden om te voldoen aan de eisen en wensen van het montessorionderwijs in deze tijd. Meer over de grootschalige verbouwing vindt u hier.

Gedurende het schooljaar 2021-2022 zal onderwijs en opvang worden verzorgd op onze tijdelijke locatie:

Heuvellaan 1
7314 BN Apeldoorn